Jdi na obsah Jdi na menu
 


Globální oteplování - Velká LEŽ!

17. 1. 2012

Globální oteplování

http://educate-yourself.org/lte/globalwarming13sep06.shtml

„Způsob zkoumání IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change – Mezivládní komise pro změny klimatu] je naprosto chybný... Vědecký podklad pro kjótský protokol je zcela neadekvátní.“
Dr. Hendrik Tennekes, emeritní ředitel nizozemského Královského meteorologického institutu v r. 2005.

„Čtvrtá zpráva IPCC by mohla právě tak dobře rozhodnout o zrušení všech klimatologických učebnic a nahradit je v našich školách tiskovými komuniké... Den za dnem stejná mantra – že „Země se ohřívá“ je omílána ve všech formách. Protože „led taje“ a „hladiny moře se zvedá“, apokalypsa se blíží“ Aniž by si to uvědomoval či snad přál, průměrný občan je balamucen, uspáván a ukolébáván do bezmyšlenkovitého přijetí... Neveřící ve skleníkovém scénáři jsou v pozici těch, kteří kdysi dávno pochybovali o existenci Boha...“.
- Marcel Leroux (z What is Wrong with the IPCC? by Hans Labohm)

Poznámka editora 3. 2. 2007: 
V současné době jsme bombardováni přívalem propagandy nazvané „globální oteplování“. Každé televizní a rozhlasové zpravodajství, každá televizní talk show dotýkající se politiky, každé rozhlasové povídání, každý větší zpravodajský časopis a noviny zpívají v téměř perfektním souzvuku: „Nebe nám spadne na hlavu, pokud brzy něco neuděláme s globálním oteplováním!“

Právě včera jsem telefonicky hovořil s dr. Johnem Colemanem, autorem knihy Tavistockův institut lidských vztahů: formování morálního, kulturníh, politického a ekonomického úpadku Spojených států amerických. Byl se mnou zcela zajedno, že intenzívní kampaň o „globálním oteplování“ je klasická Tavistockova propagandistická kampaň nejvyšší priority. Zjevně se nešetří jakýmkoli úsilím ani sumou peněz ani „expertními vědeckými názory“, aby nám byla přednesena tato „nevhodná pravda“ tak, abychom byli všichni přesvědčeni, že linie příběhu načrtnutá propagandisty je pravdivá, a proto musíme přistoupit na nové „regulace“ či zákony, které budou nastoleny za účelem „prevence katastrof, které zcela jistě nastanou, pokud neudržíme na uzdě Globální Oteplování.“ Slýchávám z rádia nejabsurdnější a nejsměšnější tvrzení od „expertů“ na globální oteplování, týkající se strašlivých „následků“, které budou následovat za 50 – 100 let, pokud nebudeme dodržovat jejich doporučení, abychom „zbrzdili globální oteplování“. Je urážkou inteligence každé lidské bytosti na této planetě, aby přijala tento drzý podvod od těch, kteří staví sami sebe do pozic „vedoucích akademických vědců“ a autorit v této oblasti (rozuměj Rockefellerem a Rotschildem koupené a podplacené „mluvící hlavy“).

Uvedu zde články, které budou rozebírat a odkrývat nesprávné použití, uvádění v omyl a falešné závěry, které jsou propagovány propagátory globálního oteplování. Pokud najdete články, blogy nebo fóra zaměřená na podvod s globálním oteplováním, prosím zašlete mi je pro případné uvedení zde.

Aktualizace: 1. 3. 2007: Dostal jsem mnoho výborných článků odhalujících mýtus o globálním oteplování, v tom i dva vynikající vědecké články napsané Christopherem Moncktonem (3rd Viscount, Monckton of Brenchley) a publikované 5. a 12. listopadu 2006 v Sunday Telegraphu (Londýn), které odhalily Al Gorovo překrucování pravdy a klamná prohlášení s devastujícím účinkem. Gore byl dostatečně podnícen, aby se cítil nucen odpovědět na Moncktonova obvinění ve vydání novin z 19. listopadu (viz níže).
Moncktonův článek v Sunday Telegraphu z 5. listopadu byl nazván „Chaos v klimatu? Nevěřte tomu“. V článku je odkaz na vědecký (a dobře dokumentovaný) 40stránkový souhrn příhodně nazvaný Apokalypsa se ruší, který odhaluje celý podvod s globálním oteplováním za použití stejných věcí, které, jak Gore prohlašuje, podepírají thesi o globálním oteplování – vědeckých dat. 
(http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2006/11/05/warm-refs.pdf ) (dnes bohužel hlášeno jako nedostupné)
 

Gore odpověděl na Moncktonovy články vyvracením důkazů publikovaným v Sunday Telegraph dne 19. 11. 2006. Christopher Monckton pak odpověděl na každé slovo Gorova vyvracení – tvrzení za tvrzením – s ještě ostřejším vyvrácením Gorových patetických falešných obvinění a lhostejnosti k pravdě.
(http://ff.org/centers/csspp/pdf/20061121_gore.pdf) (dostupné)
Publikováno 21. 11. 2006.
Ken Adachi, editor

Aktualizace 13. 9. 2006
Dotaz čtenáře: Můžete mi pomoci najít nějaké informace o globálním oteplování? Hledám informace o místech, která budou postižena z důvodu globálního oteplování, když voda zaplaví zemi. A místa na světě a zejména v Kanadě a USA, která mohou být poškozena? Děkuji. Lorna
Odpověď:
Ahoj Lorno,
„globální oteplování“ je psychologická operace, „psy-ops“, která má připravit podmínky, aby publikum uvěřilo, že v blízké budoucnosti budeme mít spoustu problémů, jetliže neučiníme kroky X, Y a Z, a to rychle. Tyto „kroky“ jsou to, co Illumináti od nás chtějí, aby mohli dále upevňovat svou kontrolu nad našimi životy – a ještě v tom procesu vydělat spoustu peněz.

A z Nobelovy ceny pro B. S. (Bachelor of Sciences) máme jeho bloviousness:
Kdo může pochybovat, když ten chlap říká, že je to tak?

V současnosti je jedním z vedoucích v tomto průvodu bývalý vicepresident Al Gore, ale je tu i malá armáda propagandistických podomních obchodníků, kteří pracují ve dne v noci, aby „prodali“ tuto „nepřístojnou pravdu“.

Kampaň propagace „globálního oteplování“ je velmi podobná propagandě při kampani „naftové krize“, dříve vedené odchovancem rodiny CIA Michalem Ruppertem (který nyní zřejmě prchl ze země), a diskutována dlouze na naší indexové stránce „Peak Oil“.

Oni neustále prosazují tato propagandistická témata, aby vás přiměli je PODVĚDOMĚ přijmout jako pravdivá. Proto tito prolhaní šakalové neustále používají slova jako „pravda“, „pravdivý“, „upřímný“, „čestný“, atd., zatímco lžou, až se jim od úst práší. Bush, Ricová, Rumsfeld, Cheney, Gore, Clinton, atd., to dělají neustále; jsou to patologičtí lháři jeden jako druhý, ale patologičtí lháři trénovaní Tavistockem.

Užívají televizní „dokumentární“ produkční společnosti jako WGBH v Bostonu (Nova), či Frontline, aby jim vyráběly tyto „pravdy“. Jejich produkce je velmi dobře udělána a pro lidi nevědomé a naivní se jeví jako VELMI přesvědčivé a průkazné, ale pokud máte výhodu dobrého vzdělání a naučili jste se samostatnému myšlení, můžete rozpoznat pečlivě vytvořená překroucení a výmysly, které zaplétají do této propagandy. Nedávno jsem viděl program na veřejné televizi nazvaný „Stavba na Pozemku Nula“. Je to druhý takzvaný „dokument“, který jsem viděl v televizi, který tvrdí, že vysvětluje, jak se zřítil World Trade Center. Program vytvořil snůšku nesmyslů fyzikálních i reálného světa s použitím „expertů“, kteří tvrdí, že mluví ústy vědy! Byla to nepřetržitá lež od počátku do konce. Obsahovalo to nádhernou počítačovou grafiku a simulace, samozřejmě, ale byl přesto náklad koňského hnoje.

Někdy mezi polovinou 70. a 80. let do nás zase nepřetržitě tloukli podobnou propagandu, která tvrdila, že chlorové uhlovodíky (CFC, chlorované fluorovodíky) jako freon jsou odpovědné za vznik obrovských „děr“ v ozonové vrstvě. Toto jsme poslouchali od těchto společností vyrábějících „dokumenty“ a současně od politiků nejméně po 10 let. Ta pověst byla naprosto nepravdivá a ve skutečnosti byla uvařena Tavistockem. Velké chemické společnosti Iluminátů jako Dupont (jedna z předních rodin Iluminátů) vydělaly obrovské peníze prodejem drahých chemických náhrad, které byly používány náhradou za mnohem levnější freonové chladiče. Samozřejmě, bylo třeba nahradit freon ve všech druzích existujících chladících a klimatizačních systémů, protože to bylo přikázáno zákonem. Tyto zákony prošly, protože po deseti letech vtloukáni propagandou prostě každý VĚDEL, že CFC způsobují díru v ozónové vrstvě!

Uznávám, že jsou fyzikální důkazy o oteplování polárních krajin, Aljašky, atd. Někteří lidé budou dokazovat, že je to normální fluktuační cyklus, kterým Země prošla dříve již mnohokrát. Mé vlastní podezření je, že je používána tajná technologie za účelem vytvoření atmosférického oteplování nad polárními kraji. HAARP je evidentní, ale jsem si jist, že jsou i další tajné systémy, o kterých nic nevíme.

Pokud bude v příštích letech zaplaveno pobřeží z důvodu tání ledovců, nedojde k tomu náhle a nebude to mít efekt přílivové vlny. Bude to velmi postupné a budete mít spoustu času přemístit se na výše položené místo. Nedělal bych si takové starosti. Je to spíše hypotéza.

S pozdravem Ken

On-line videa vykládající globální oteplování jako podvod:

Global Warming Doomsday Called Off Part 1 of 5 
http://www.youtube.com/watch?v=fr5O1HsTVgA (9mins, 47 secs) 

Global Warming Doomsday Called Off Part 2 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=fD6VBLlWmCI

Global Warming Doomsday Called Off Part 3 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=gZS2eIRkcR0

Global Warming Doomsday Called Off Part 4 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=dIbTJ6mhCqk

Global Warming Doomsday Called Off Part 5 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=v2XALmrq3ro

Overweight, Naive, Brainwashed Young Woman "Debates" Pat Buchannan on Global Warming (Nov. 5, 2007) 
http://www.youtube.com/watch?v=z14hR6q3FDY (6 mins, 37 secs) 

Dr. Arthur Robinson on the Myth of Global Warming (Nov. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/drArthurRobinson02nov07.shtml

The Great Global Warming Swindle (British documentary) 
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingswindledocumentary18sep07.shtml 

John Stossel Deflates the Gore/IPCC Global Warming 'Consensus' 
http://www.youtube.com/watch?v=_FI0U5JOtoo (7 minutes) 

Senator James Inhofe debunks the science in Al Gore's movie
http://www.youtube.com/watch?v=0VgdYJWdhRw (4 mins, 41 secs) 

Senator James Inhofe on the Global Warming Scam
http://www.youtube.com/watch?v=GFjMeFaBS7w (8 mins, 58 secs) 

Alex Jones - The Global Warming Scam 
http://www.youtube.com/watch?v=kb9aA8JL0VI

The Global Warming Hoax 
http://www.youtube.com/watch?v=Io-Tb7vTamY

Global Warming, An Unsettled Science 
http://www.youtube.com/watch?v=PMQH5aa5Q0s

Global WArming Opportunities
http://www.youtube.com/watch?v=BURDqZVdKAc

 

Blogs

Global Warming and Climate Change, Where do you stand? (courtesy of Andy) 
www.discussglobalwarming.com

Web Sites Devoted to Debunking the Global Warming Hoax

International Climate and Environmental Change Assessment Project (ICECAP) Nov. 11, 2007
http://www.icecap.us/

Per Strandberg in Norway Compares Greenhouse Global Warming Theory Against Real Science (Nov. 3, 2007) 
http://www.global-warming-and-the-climate.com/ 

293 Articles Debunking the Global Warming Hoax from the World Natural Health Organization (Nov. 12, 2007) 
http://educate-yourself.org/glw/GWdebunkingarticlesatWNHO12nov07.shtml

Related Articles

Ice Caps Melting? (or More Pumped Hysteria from the Global-Warming Cons?) July 5, 2008
http://educate-yourself.org/glw/meltingicecaps03jul08.shtml

Relax, the Planet is Fine by Linda Frum (Exposing the Global Warming Hoax) April 1, 2008
http://educate-yourself.org/glw/frumrelax21apr07.shtml

The Inconvenient Truth:The Sun Varies in Intensity by ZS Livingstone (Jan. 20, 2008)
http://educate-yourself.org/zsl/inconvenienttruth20jan08.shtml

Who Are The Biggest Nurturers Of The Global Warming Scam? Bar Attorneys (Dec. 7, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/biggestnurturerslawyers07dec07.shtml

Chemtrails & Global Warming (Dec.2, 2007) 
http://educate-yourself.org/cn/chemtrailsandglobalwarming02dec07.shtml

What is Wrong with the IPCC? by Hans Labohm (Nov. 11, 2007) 
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Labohm-What_is_wrong_with_the_IPCC.pdf

Weather Channel Founder: Global Warming ‘Greatest Scam in History’ (Nov. 10, 2007) 
http://educate-yourself.org/glw/greatestcamever10nov07.shtml

Harvard Paper Calls Al Gore a Hypocrite
http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2007/11/06/harvard-paper-calls-al-gore-hypocrite

Diagnosing Al Gore: Truth in the Balance (Nov. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/gilderdiagnosingAlGore02nov07.shtml

Global Warming ~ A Hidden Cause? by Carol Webb (Nov. 1, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/carolwebbGWhiddencause01nov07.shtml

Global Warming: Man-Made or Natural? by Dr. S. Fred Singer (Nov. 1, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/singerGWmanmadeornatural30jun2007.shtml

Global Warming, Increasing Solar Output, and the Sagittarius Dwarf Galaxy (Sep. 21, 2007)
http://educate-yourself.org/lte/sunglobalwarmingandsagitarius21sep07.shtml

The Global Warming Diversion (May 15, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/bahrglobalwarmingdiversion15may07.shtml

Green Lies and Amazing Truths (April 20, 2007) 
http://www.cuttingedge.org/articles/db089.htm

Al Gore's Global Warming Propaganda film Opposed by UK Parents in New Forest (April 19, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/gorefilmfindsoppositionfromUKparents19apr07.shtml

Eric Hufschmid's Expose of Al Gore and his Global Warming Dog & Pony Show (March 18, 2007) 
http://www.erichufschmid.net/Global-warming/Global-warming.html

Global Warming Replaces 9/11 As Justification To Do Anything (Mar. 13, 2007) 
http://www.prisonplanet.com/articles/march2007/130307doanything.htm

Global Warming 'Consensus' Is Unanimous: Gore Tells Lies (Mar. 13, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/globalwarmingconcensus13mar07.shtml

Gore and The Great Luddite Hoax of 2007 By Lyndon H. LaRouche, Jr.(Mar. 9, 2007) 
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-10/pdf/04_710_feat.pdf

Al Gore's 'Scientific' Media Study Isn't Scientific (Mar. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/goremediastudynotscientific02mar07.shtml

Mars Melt Hints at Solar, Not Human, Cause for Warming, Scientist Says (Feb. 28, 2007) 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

Al Gore's An Inconvenient Truth One-sided, Misleading, Exaggerated, Speculative, Wrong (Feb. 28, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/algoreInconvenientTruthreviewed28sep06.shtml

Global Warmers Getting Desperate By E. Ralph Hostetter (Feb. 26, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/globalwarmersgettingdesperate22feb07.shtml

Who's Lying? A Simple Tale Of Unbiased Global Warming Facts (Feb. 24, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/whoslying24feb07.shtml

The Fraud of Global Warming: True CO2 Record Buried Under Gore (Feb. 24, 2007) 
http://educate-yourself.org/glw/0223_inconvenient_gore.pdf

Global Warming In A Climate Of Ignorance (Feb. 21, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/climateofignorance221feb07.shtml

Climatology Ph.D Says Global Warming "Doesn't Exist" (Feb. 16, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingdeception05feb07.shtml

The Creeping Fascism of Global Warming Hysteria by Paul J. Watson (Feb 16, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/watsonglobalwarmingfascismhysteria15feb07.shtml

Global Warming Propagandists Targeting Skeptics & Dissenters (Feb. 13, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingskepticstargeted23jan07.shtml

Global Warming Refuted ( Feb. 13, 2007) 
http://www.wcflunatall.com/globalwarminglie.htm

Independent Summary Shows New UN Climate Change Report Refutes Alarmism; Reveals Major Uncertainties of the Science (Feb. 5, 2007)
http://www.fraserinstitute.ca/shared/readmore.asp?sNav=nr&id=783

Global Warming: A Paper Tiger by Vlado Bevc (Jan. 27, 2007) 
http://educate-yourself.org/cn/globawarmingpapertiger27jan07.shtml

An Inconvenient Truth? Al Gore Can’t Give Junk Science Away (Nov. 26, 2006)
http://educate-yourself.org/glw/gorecantgiveawayjunkscienceDVDs26nov06.shtml

Climate Chaos? Don't Believe it! (U.K. Sunday Telegraph Nov. 5, 2006) 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/05/nosplit/nwarm05.xml

Global Warming and Hurricanes: Still No Connection (Sep. 16, 2005) http://www.friendsofscience.org/documents/global%20warming%20and%20hurricanes.pdf

Storm frenzy is not an anomaly, but a phase (Sep. 13, 2005) 
http://www.sptimes.com/2005/09/13/Weather/Storm_frenzy_is_not_a.shtml 

Hurricane Activity Varies All the Time (June 8, 2005) 
http://www.caymannetnews.com/2005/06/853/letter2.shtml 

Meteorologist Likens Fear of Global Warming to 'Religious Belief' (Dec. 2, 2004) 
http://www.cnsnews.com/Culture/archive/200412/CUL20041202a.html

John McCain's 'Global Warming' Hearings Blasted by Climatologist (Nov. 19, 2004) http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200411/NAT20041119a.html

Environmentalists Blame East Coast Hurricane on 'Global Warming' (Sept. 18, 2003)
http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200309/NAT20030918e.html 

'Bring It on,' Climatologist Says of Global Warming Litigation (July 21, 2003)
http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200307/NAT20030721a.html 

'Alarmist' Global Warming Claims Unfounded Says Climatologist (July 14, 2003)
http://www.cnsnews.com/Culture/Archive/200307/CUL20030714c.html 

Global warming: Lies, lies, damnable lies! (Mar. 19, 2001) 
http://www.enterstageright.com/archive/articles/0301globalwarming.htm

Debunking Global Warming Propaganda, Steven Milloy, Publiisher 
http://www.junkscience.com/

 
Komentáře čtenářů:

www.discussglobalwarming.com

19. 3. 2007
Četl jsem váš příspěvěk o globálním oteplování ... díky Bohu, že někdo spojuje chemtrails a HAARP jako manipulační ohřívače atmosféry. Snažím se ukázat lidem spojení a shledávám se s pohledy, které jistě znáš... Jsem přesvědčen, že chemtrails mají mnoho cílů: roznášení patogenů, směs aluminia a baria, která zabíjí mnohé druhy... a také ohřívání atmosféry... jako když máme táborový oheň uvnitř stanu z kovové fólie.
Pokračuj v dobré práci!
Wanderer

24. 2. 2007
Nějaké reference. Emmanuel, Kanada, www.medson.net 

11. 2. 2007
Experiment, který naznačuje, že změna klimatu je omyl:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk//article1363818.ece?Submitted=true

Ruský akademik říká, že CO2 nemá vinu na globálním oteplování.
http://en.rian.ru/russia/20070115/59078992.html

 

Zdroj: orgo-net.blogspot.com/2008/08/hoax-o-hl.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář